Regulamin

Zameldowanie i wymeldowanie

 1. Czas zameldowania i wymeldowania: 15:00-10:00, zgodnie z ustalonym terminem.
 2. Odbiór kluczy przy zameldowaniu lub wymeldowaniu bezpośrednio u właściciela lub skrytce w zależności od okoliczności.
 3. W momencie zakończenia najmu, najemcy zobowiązani są do przekazania domu właścicielowi w stanie nie gorszym niż przyjętym na początku najmu.
 4. Właściciel dokona oceny stanu domu oraz mienia. Za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia w domu klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

Warunki korzystania

 1. W domu może przebywać tylko taka ilość osób, jaka była zgłoszona przy dokonywaniu rezerwacji lub przed przyjazdem.
 2. W domu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych, oraz używania innych substancji odurzających.
 3. Palenie jest dozwolone tylko na zewnątrz domu w wyznaczonym miejscu, z zachowaniem ostrożności i odpowiedzialności za utrzymanie porządku.
 4. Zakaz wprowadzania zmian w wyposażeniu lub strukturze domu bez ustalenia z właścicielem domu.
 5. Wprowadzenie zwierząt jest dozwolone tylko za wcześniejszym zezwoleniem właściciela.
 6. Najemcy zobowiązani są do utrzymania domu w czystości i porządku, włącznie z segregacją śmieci w wyznaczonych do tego pojemnikach.
 7. Najemcy są odpowiedzialni za ochronę i dbanie o mienie znajdujące się wewnątrz domu i na terenie ogrodu.
 8. Najemcy powinni niezwłocznie zgłaszać wszelkie usterki, awarie czy problemy związane z nieruchomością.
 9. Najemcy są odpowiedzialni za wszelkie szkody wyrządzone mieniu znajdującemu się wewnątrz domu i na terenie ogrodu podczas ich pobytu. Najemcy zobowiązują się pokryć koszty naprawy zniszczeń lub strat w wyposażeniu.
 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wypadki czy kradzieże, które mogą mieć miejsce w trakcie pobytu najemców.
 11. Używanie kominka, instalacji elektrycznych i sanitarnych lub innych potencjalnie niebezpiecznych elementów w domu musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem.
 12. Zakaz ładowania samochodów elektrycznych
 13. W przypadku zgubienia kluczy do domu wynajmujący zobowiązany jest, do pokrycia kosztów wymiany zamka.
 14. W razie jakichkolwiek problemów lub pytań , jesteśmy dostępni pod numerem telefonu lub WhatsApp: 667 997 715 lub 606 813 576
 15. Podczas pobytu klucz można zostawiać w skrytce na zewnątrz przy drzwiach wejściowych , kod do skrytki jest podawany na życzenie wynajmującego i zmieniany przy każdym wynajmie.
 16. W godzinach od 22:00 do 6:00 obowiązuje cisza nocna ( jeżeli w tym czasie goście przebywają na ogrodzie prosimy o zachowanie ciszy ).
 17. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, ponoszą rodzice lub opiekunowie.

KORZYSTANIE Z WYNAJMU DOMU NA SKARPIE JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU.